DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Děvčice z Kněžpola

O nás

 

Děvčice z Kněžpola

 

       


           

    Ženský pěvecký sbor „Děvčice z Kněžpola“ jsme založily v lednu roku 2007. Naše začátky byly rozpačité, jelikož se nás na první zkoušce sešlo pouze pět děvčat. Postupem času však začalo nových tváří přibývat a dnes už se nás pravidelně schází kolem 18 stálých členek z Kněžpole, Včelar a Napajedel. Věková hranice našeho sboru je velmi široká – tvoří ji celé tři generace, což se odráží v barevnosti a síle našeho projevu.
Na zkoušky se scházíme každý pátek v 19.00 hodin na sále místního pohostinství. Také repertoár sboru byl v počátcích velmi skromný. Začínaly jsme asi se třemi písněmi z Dolňácka. Dnes je náš repertoár poměrně bohatý a stále se jej snažíme doplňovat nejen písněmi více či méně známými, ale i těmi téměř zapomenutými, které oprašují naše zkušenější zpěvačky. Největší část repertoáru pochází z našeho okolí – jsou to převážně hudecké písně z Bílovic, z luhačovského Zálesí či Uherskohradišťska. Mimo to však zpíváme písně z Uherskobrodska, Valašska či Horňácka. Zajímavou zkušeností z oblasti vážné hudby bylo secvičení souboru vánočních písní A. Michny z Otradovic, který jsme společně s mužským pěveckým sborem z Kněžpole předvedli po dva roky v několika okolních kostelích.

    Další záležitostí obou kněžpolských sborů je asi půlhodinové humorné pásmo  s názvem „Čarodejnica“, kde jsme se snažili ukázat, jak asi mohlo kdysi vypadat dění ve vesnické hospodě. Prolínají se zde různorodé postavy, ať už sám hospodský s jeho matkou ( bývalou hospodskou ), karbaníci, domácí i přespolní návštěvníci, ale dorazí také prodavač novin i kožkař. Celé dění je doprovázeno zpěvem a nakonec i tancem, ke kterému  vyhrává harmonikář, ale hlavně štrajch kapela Včelaranka. Svou premiéru měla „Čarodějnice“ na tradičním květnovém festivalu Setkání pod lipú v Topolné, dále pak s malými úpravami na prvním ročníku Kněžpolského zpívání, na MFF Strážnice či na Slavnostech vína v Uherském Hradišti.
    Naší pěveckou premiérou bylo v roce 2007 vystoupení na kněžpolském koštu vína, kde jsme si za doprovodu cimbálové muziky Včelaran zazpívali sadu hudeckých písní z Bílovic. Pak už následovalo několik větších či menších vystoupení a rády si zazpíváme také na neoficiálních akcích, např. svatby, každoroční zabíjačka kněžpolského mužského sboru či při přípravách některých z našich akcí.  V dubnu 2008 jsme založily občanské sdružení a v polovině roku 2009 jsme začaly rozšiřovat náš dnes už poměrně bohatý krojový fond.